Założenia projektu

Cele planowane do osiągnięcia:

 • Poznanie zwyczajów i obrzędów związanych z celebracją radosnych i smutnych momentów życia społeczeństw różnych wyznań i kultur.
 • Wzbudzenie potrzeb: odkrywania, dialogu, wymiany wartości, tolerancji, otwartości na drugiego człowieka.
 • Nawiązanie współpracy z instytucjami promującymi dialog międzykulturowy i międzyreligijny poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach organizowanych przez te instytucje.
 • Odkrywanie własnej tożsamości, własnych korzeni kulturowych i religijnych w odniesieniu do innych kultur i religii

Harmonogram działań:

 • W obliczu śmierci…  – poznanie zwyczajów, obrzędów, tradycji pogrzebowych oraz kult zmarłych w różnych religiach i kulturach – prezentacje – listopad 2020.
 • W blasku świateł…  – radosne, rodzinne święta listopadowe i grudniowe – grudzień 2020.
 • Powitanie Nowego Roku na świecie – zwyczaje i tradycje – styczeń 2021.
 • Radość karnawału w różnych zakątkach świata – luty 2021.
 • Post – czas wyciszenia i refleksji – okres postu w różnych religiach i kulturach – marzec 2021.
 • Wiosenna radość – święta wiosenne oraz radosne święta rodzinne – kwiecień 2021.

Zakładane rezultaty:

 • Zebranie informacji na temat celebracji radosnych i smutnych wydarzeń w różnych religiach i kulturach i zaprezentowanie ich na stronie internetowej projektu, a także społeczności szkolnej na stronie szkoły.
 • Udział w przynajmniej 3 wydarzeniach online dotyczących radosnych lub smutnych momentów życia organizowanych przez instytucje zajmujące się promowaniem dialogu międzykulturowego lub międzyreligijnego.
 • Przygotowanie spotkania dla uczniów naszej szkoły prezentującego bogactwo celebracji smutnych i radosnych momentów w życiu ludzi różnych kultur i religii na tle naszych tradycji.