Warsztaty online w Muzeum POLIN - 17.12.2020r

W czasie wirtualnego spotkania w pięknej scenerii wystawy Muzeum POLIN mieliśmy okazję poznać tradycje i zwyczaje związane z żydowskimi uroczystościami rodzinnymi. Towarzyszyliśmy młodym Żydom we wchodzeniu w dorosłe życie (Bar micwa, Bat micwa), uczestniczyliśmy w wyczarowanym słowami pani Kasi Jankowskiej ślubie pod sklepieniem XVIII wiecznej synagogi z Gwoźdźca i tradycyjnym pogrzebie. Spotkanie przybliżyło nam zagadnienia, które zgłębiamy realizując nasz projekt, przynajmniej odnośnie judazmu.

Serdecznie dziękujemy Muzum POLIN za możliwość wirtualnego spaceru po fragmencie wystawy, a pani Kasi Jankowskiej za ciekawe opowieści.