VI Festiwal Psalmów Dawidowych - 24.03.2021 r.

Psalmy to utwory biblijne, których nazwa oznacza śpiew przy akompaniamencie instrumentu strunowego zwanego psalterionem. Mają charakter podniosły i są głównie kierowane do Boga. 150 wspaniałych psalmów świadczących o pobożności Żydów zawiera biblijna Księga Psalmów. wśród nich znajdziemy lamentacje, hymny pochwalne i dziękczynne, psalmy królewskie, dydaktyczne, mądrościowe, prorockie. Tradycja przypisuje ich autorstwo Dawidowi.

Z przyjemnością wysłuchaliśmy VI Festiwalu Psalmów Dawidowych zorganizowanego z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Konert był streamingowany na Facebooku z Filharmoni Rzeszowskiej. Na koncert złożyły sie psalmy wykonane w dwóch częściach: żydowskiej i chrześciajńskiej. Koncert dostarczył niesamowitych wrażeń i były to niewątpliwie  chwile radosne. Nie ma możliwości obejrzenia całego koncertu, zachęcamy jednak do obejrzenia skrótu, do którego link załączamy.

VI FESTIWAL PSALMÓW DAWIDOWYCH - relacja