Losy ludności żydowskiej Modliborzyc.

Kiedy przystępowaliśmy do projektu dowiedzieliśmy się, że w Modliborzycach przed II wojną śwatową ponad połowa miezkańców to byli Żydzi. Zainteresowaliśmy się ich losem. Planowaliśmy po przywroceniu nauki stacjonarnej odwiedzić miejsca z nimi związane, niestety do szkoły wrócimy juz po zakończeniu projektu.

Postanowilśmy trochę poszukać w Internecie i natknęliśmy się na informację o gettcie w Modliborzycach i prowadzonej tu akcji "Reinhardt". Dowiedzieliśmy się z wyszukanyh informacji, że warunki w gettcie były trudne, że wielu mieszkańców - Polaków pomagało Żydom w czasie wojny, że w w październiku 1942 r. zlikwidowano getto w Modliborzycach. Nie ma jednak żadnej wzmianki o tym, ze jakikolwek mieszkaniec Modliborzy pochodzenia żydowskiego przeżył wojnę. Obiekty należące do gminy żydowskiej w Modliborzycach zostały przez Niemców zniszczone. W budynku dawnej synagogi mieści się Gminny Ośrodek Kultury.

To wydarzenie też wpisuje się w tematykę tegorocznego projektu, bo okres II wojny światowej to był smutny czas.

A my postaramy się w przyszłym roku wrócić do tematu ludności żydowskiej mieszkającej na terenie Modliborzyc. Dzieki udziałowi w projekcie "Oblicza Dialogu" poznaliśmy pewne elementy kutury, religii żydowskiej i chyba jesteśmy gotowi na nowe poszukiwania, tym razem na własnym podwórku.

Podajemy linki do odszukanych materiałów:

Modliborzyce - akcja "Reinhardt"

Czas wojny i okupcji w Modliborzycach

Historia społeczności żydowskiej w Janowie Lubelskim 

Żydzi w Janowie Lubelskim