"Religia w Dialogu - Pesach i Wielkanoc" - Centrum Dialogu w Łodzi

Zbierając informacje o Świętach Paschalnych w różnych religiach  natknęliśmy się na na stronie Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi na nagranie rozmowy z cyklu "Religia w Dialogu" na temat Pesach i Wielkanocy. W rozmowie uczestniczyli: arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś, rabin Łodzi Dawid Szychowski, ks. Michał Makula, pastor parafii ewangelicko-augsburskiej, pastor ewangelicko-reformowany Semko Koroza. Program prowadziła Joanna Podolska.

Rozmowa w doskonały sposób przyblizyła nam znaczenie Świąt Paschalnych dla wyznawców różnych religii, pozwoliła lepiej dostrzec wspólne płaszczyzny oraz znaczenie wydarzeń starotestamentowych, które są kanwą święta Pesach i początkiem wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej, tak jak Chrystus wyzwolił nas z niewoli grzechu, bo wyjście z Egiptu to dopiero początek drogi człowieka.

Polecamy rozmowę:

RELIGIA DIALOGU - PESACH I WIELKANOC